Bughouse (holanďany) a Šachy na Počítač
Bughouse and Chess on PCSoftware for Windows 95,98,ME,XP,Vista,7,8 (mnohé existuje též na Linux-ové platformě):
Odkazy na domácí stránky programů a stránky s podobným tématem :
Zahraničí: TheBugBoard.net Software . TheBugBoard.net/Downloads . Sunsetter bughouse chess engine . Sjeng bughouse chess engine . Winboard Tim-Mann Home . NetBlitz 2 . chessprogramming.wikispaces.com (Ancestor of web now) Thomas Mayer's WinBoard Engines Newsticker . Crafty Home . UCI Arena .