Upozornění: vzhledem k velikosti database neni jiste jak dlouho zde bude mozno si ji stahnout, nicmene ucastnici turnaju v holandanech (bughouse) v Hradci Kralove si mouhou tuto db odnest na CD.

Attention: I dont know due to size of this DB how long will be possible to download from here, but visitors of Czech bughouse doublechess tournaments will have possibility to get CD ...
Especially on 2003 Winter Czech gathering !

Bughouse chess Base

Česky , English

V
Blackcomb-ově BugAssistant-u si můžete prohlížet holanďanová zahájení podobně jako šachová zahájení třeba v chessbasi ...

QBB = Kvalitní šachová databáze pro holanďany (bughouse)


version 0.001, by SKAcz 2003

Obsahuje holanďanové (bughouse) partie sehrané na internetovém šachovém serveru FICS ( www.freechess.org ) od roku 1996 do 2003, v nichž všichni 4 hráči měli rating alespoň 2100.
Format:
BugAssistant .DB,.IND soubory
Zde si ji můžete stáhnout ve zkomprimované formě : QBB2003.zip (15 MB)
Po rozbalení bude mít kolem 80 MB !

Zdroj partií:
Lieven-ův web
http://www.bughouse.be
který obsahuje velkolepou kolekci partií bughouse dvojšachu s odstraněnými duplicitami pomocí Lieven-va CheckD,
novější části této kolekce existují díky Takaru-ově Ultimate Bughouse Database
http://cashton.homeip.net/ubd/

Jak byla tato databáze vytvořena:
Aby bylo možno partie úspěšně naimportovat do Blackcomb-va
BugAssistant-a
byly partie ve formátu BPGN opraveny pomocí DoubleChessBoard&Utils (SKAcz)
http://bughousechess.wz.cz/DCB/
a užitečným pomocníkem byl i Fermy-ho BPGNView2.
BPGNView3

Vlastnosti této holanďanové databáze:
(1) Obsahuje 12 737 holanďanových partií, hraných dle mezinárodních pravidel (bughouse).
(2) Duplicitní partie neobsahuje.

Jak ji používat:
1. Nainstalujte BugAssistant-a
A nezapomeňte, napsat do BugAssistant.INI cestu kde budou ležet vaše databáze, např. pokud nainstalujete BugAssistant-a do C:\Sachy\BA a databázi umístíte do C:\Sachy\BA\DB, pak musíte do ini-souboru napsat toto:
[Directories]
Database directory=C:\Sachy\BugAssistant\DB
2. Zkopírujte (jsou-li zkomprimované např. v zipu, tak samozřejmě nejdříve vybalte) soubory databáze QBB do adresáře zapsaného Database directory (v našem příkladě C:\Sachy\BA\DB)
3. Spusťte BugAssistant-a a
Menu: File/New bug game
Menu: Databases/Load index (L96to03v1Over2100.ind)
Bughouse index: Search
Také můžete zaškrtnout Positional auto-search
A nyní pouze na jedné šachovnici tahejte tahy (pokud potřebujete nasadit figurku, zapněte Menu: Game/Analysis mode)
a v okénku Bughouse index uvidíte strom tahů ...
Kliknutím na nějaký tah se vám zobrazí seznam všech partií s tímto zahájením
(to je zároveň vynikající možnost jak si pořídit výběr partií, který lze potom prohlížet i v BPGNView2. Jednoduše uložíte tento výběr pomocí Menu: File/SaveAs do BPGN souboru).

In
Blackcomb's BugAssistant You can study bughouse-opening similar way like chess-opening in chessbase ...

QBB = Quality Bughouse chess Base


version 0.001, by SKAcz 2003

Includes bughouse doublechess games played on FICS ( www.freechess.org ) from 1996 to 2003, where all 4 players had rating >= 2100.

Format:
BugAssistant .DB,.IND files
Here You can download it in packed form : QBB2003.zip (15 MB)
After unpacking it will be arround 80 MB !

Games-Source:
Lieven's web
http://www.bughouse.be
which includes great collections of bughouse games, with removed duplicity by Lieven's CheckD,
new parts of this collection exist thanks Takaru's Ultimate Bughouse Database
http://cashton.homeip.net/ubd/

How was this database created:
To succesfully import into Blackcomb's
BugAssistant
BPGN games was repaired by SKAcz's DoubleChessBoard&Utils
http://bughousechess.wz.cz/DCB/
very helpful was also Fermy's BPGNView2.
BPGNView3

Properties of this DoubleChessBase:
(1) Contains 12 737 games.
(2) No duplicity games.

How to use it:
1. Install BugAssistant
Dont forget to set in BugAssistant.INI path to Database directory
2. Copy QBB files to Database directory
3. Start BugAssistant and
Menu: File/New bug game
Menu: Databases/Load index (L96to03v1Over2100.ind)
Bughouse index: Search
You can also check Positional auto-search
Now only move on one board
(If You wish play drop-move, set on Menu: Game/Analysis Mode)
and You will see in Bughouse index window tree of moves ...
By clicking on some move You can see all games with this move
(this is good way to make sublists of games also, which can be viewed in BPGNView2 also. Just File/SaveAs the list of games).