Errata ke knížce : Dynamická varianta šachu - Bughouse Aneb Holanďany (1. vydání 337 stran ISBN 978-80-260-3674-6)

Errata for book : Dynamic chess variant - Bughouse (1. release 337 pages ISBN 978-80-260-3674-6)

Zde naleznete opravy k chybám, které se nedopatřením dostali do knížky. A jako bonus i nápovědu k úlohám apod.
Here You will find bug fixes of some mistakes which appeared in book. And as bonus advice for solutions etc.

Chyby zásadní / Main bugs

Strana 34, Puzzle 38, na c8 má být bílá dáma, nikoliv věž. Strana 233 diagram dolní je M10, ne M9.
Page 34, Puzzle 38, on c8 has to be white queen, not rook. Page 233 bottom puzzle its M10, no M9.

Chyby ostatní / Another bugs

Strana 64, "a znovu nasadí V@e1 (diagram 4.8)"

Žádné další zásadní chyby nenalezeny (a to již knížku četlo dost lidí :) ).
No other major errors found ( after quite solid amount of people read book already :) )